Privatumo politika

IĮ “ Misara” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus,išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras) ,spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Sąvokos

Duomenų valdytojas ir svetainės www.silveridea.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra IĮ “ Misara” įmonės kodas 3023352818, PVM mokėtojo kodas LT100004712316, buveinės adresas Kalvarijų 168 , Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@silveridea.lt.

Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.silveridea.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

Bendrosios nuostatos

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

IĮ “ Misara” yra įregistruota “Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre”.

Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@silveridea.lt

Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.silveridea.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui .

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

Taisyklių keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.silveridea.lt interneto parduotuvėje.

Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.silveridea.lt .

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Informacijos pateikimas ir perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@silveridea.lt arba paštu.

Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Pirkėjo duomenys (paskyra elektroninėje parduotuvėje www.silveridea.lt ) automatiškai panaikinami praėjus trejiems metams nuo paskutinio užsakymo dienos.

Slapukai

Slapukų naudojimas parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas.

Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

Baigiamosios sąlygos

Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Duomenų valdytojo vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo www.silveridea.lt. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi savo paskyra www.silveridea.lt , laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis paskyra , taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją www.silveridea.lt internetinėje parduotuvėje .

www.silveridea.lt internetinėje parduotuvėje besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal IĮ “ Misara” buveinės vietą.

Scroll to Top